Ingvar Sturkman på väg ner mot smedjan vid Pölahallen.                                                                                     Foto: Jan-Anders Månsson

 

 

 

Smedjan.

 


Bild från Google-maps.

Strax ovanför Pölahallen står resterna kvar av det som användes som smedja på Flakskär. Vad som smiddes är inte klarlagt men man kan anta att allehanda verktyg för stenhuggeriet som gjordes på ön krävde ju diverse mejslar och borr. Det förekom säkert också att en del beslag till båtar och redskap tillverkades där.

 

 

Foto: J-A Månsson

Bilden ovan togs 2017 och då fanns tre sidor kvar av väggarna på smedjan. Bilden är tagen mot nordost.

 

 

Foto: J-A Månsson

Många stenar har rasat ner från murarna. Ofta byggdes dessa enklare byggningar med tre väggar i sten som var det material man hade och kunde bearbeta lokalt. Det finns klara tecken på att sten brutits på Flakskär vilket också Rickard Petersson berättar i den intervju som finns på hemsidan. Fjärde väggen byggdes ofta av trä för att göra det möjligt att få till en dörr och ett eventuellt fönster. Om det har varit så här är inte känt vid sidans tillblivelse. Bilden tagen mot nordväst.

 

Foto: J-A Månsson

På bilden ovan ser man murarna mitt i bilden med enbuskarna bakom, till höger därom syns gaveln på Ola och Anna Månssons stenkällare.

 

Välkomna hit och bidra gärna med mer material... 


Har ni förslag på innehåll, skicka E-post enligt nedan.

Jan-Anders Månsson © 2020  • Email: janandersmansson@gmail.com