Grindhål och trappsteg 2010.08.05.                                                                                                          Foto: Jan-Anders Månsson

 

 

 

Källhänvisning.

 


Tore Noblings släkt, har gett sitt godkännande till att presentera Tore Noblings skildring "Anteckningar från en avfolkad ö" via Lena Nobling.

Blekinge Museum, godkännande att använda bildmaterial ur Museets bilddatabas, har erhållits via mail av Jonas Eckerbom, Fotoantikvarie.

Blekinge Läns Hembygdsförbund, har gett godkännande till att använda utdrag av Blekingeboken 1956 genom Åke Werdenfels på telefon.

Föreningen Gamla Carlscrona, har inget att invända mot användande av Tore Noblings Särtryck ur Blekingeboken 1956. Godkännandet givet av expeditionssekretariatet på telefon.

Anton Olsson på Östra Hästholmen vid besök under augusti månad 2012.

Inge Elmström har bidragit med information om Anna Elmström som var engagerad som lärarinna för lotsarnas barn.

Sturkö-bladets redaktör Bengt-Ivar Svensson har godkänt användande av underlag från Sturkö Samhällsförenings medlemstidning Sturköbladet.

 

Ingvar Sturkman har givit godkännande att använda hans bilder på hemsidan via telefon. Ingvar, som tyvärr inte längre finns bland oss, var en stor inspirations- och kunskapskälla för mig och utan honom hade denna sidas tillblivelse ej kommit till stånd. Bilden togs i samband med platsbestämning av husgrunder 2017.  Tack Ingvar.

 

Undertecknad, Jan-Anders Månsson, har tagit en del av de moderna bilderna såsom s.k. sidhuvudbilder.


 

Välkomna hit och bidra gärna med mer material...


Har ni förslag på innehåll, skicka E-post enligt nedan.

 

Jan-Anders Månsson © 2018  • Email: janandersmansson@gmail.com