Stora kåsarna vid Holmen 2010.08.05.                                                                                                      Foto: Jan-Anders Månsson

 

 

Välkommen till sidan om Flaggskär.

 


Flaggskär / Flakskär / Flahskär /Flaskär / Flakaskär / Flachskär.....    

en ö med olika namn i olika tider !

Denna hemsida har kommit till för att samla information om Flaggskär, såväl nutida som historiskt material är det tänkt. Idén föddes en augustikväll 2010 då Ingvar Sturkman och undertecknad tog en kvällstur till skäret med båt från Sturkö för att njuta av stillheten. Att vandra runt mellan Flaggskärs gamla husgrunder, trappstenar och stenmurar ger en ny syn på hur beroende vi idag är av alla bekvämligheter. Här finns det fullt av spår efter en svunnen epok då människor levde helt efter vad naturen gav och tog. Att ro eller segla in till Karlskrona eller Lyckeby för att sälja sin fångst var ett naturligt sätt för att få möjlighet att skaffa andra saker för sitt leverne här längst ute i Karlskrona östra skärgård. När man betänker att det är cirka 1,5 landmil, enkel resa in till Karlskrona centrum, så inser man vilket arbetsamt folk som bebodde dessa skär och öar. När fiskargubbarna kom iland på morgontimmarna hjälptes man åt med att "bena ur garnen", ta ut fisken från näten. En del kvinnor kom även från grannöarna och hjälpte till, som betalning fick man bl.a. den fisk som hamnade på marken. Många forna Flaggskärsbor fick också sätta livet till i kampen för familjens överlevnad. Men även boendet i skärgården och förflyttningarna mellan öarna tog en del människors liv. Lennart Elmström har gjort en sammanställning från kyrkböcker om detta och konstaterar att mellan åren 1801 och 1900 omkom 12 personer varav tre barn genom drunkning och detta gäller enbart skrivna på Flakskär.

Följ med på en tur till Flakskär 1939 med hjälp av bilder ur Blekinge Museums bildarkiv >>

 

En liten filmsekvens om hur det ser ut idag relativt förr !

Flaggskärr förr och nu >>  (mp4)

 

 

 

 

Välkomna hit och bidra gärna med mer material...


Har ni förslag på innehåll, skicka E-post enligt nedan.

 

Jan-Anders Månsson © 2018  • Email: janandersmansson@gmail.com