Stenkällare 2010.08.05.                                                                                                                      Foto: Jan-Anders Månsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidans topp

 

Förteckningens grundunderlag utfört av Ingvar Nordberg i Lund för Sturköbladets räkning, publicerat här med Sturköbladets redaktör Bengt-Ivar Svenssons godkännade.

Förteckningen var införd i  sitt grundutförande i Sturköbladet nr 53 1995.

 

Ingvar Nordberg är avliden och jag har härmed tagit mig friheten att genomföra nedanstående ändringar i Ingvars Nordbergs underlag i andemening att förteckningen ska vara så aktuell och sanningsenlig som möjligt.

 

- Har efter denna sidas tillblivelse fått brev från Marita Fagerlund där hon påpekar felaktigheter i dessa data. Har infört hennes ändringar i denna förteckning.

 

- Har efter denna sidas tillblivelse fått brev från Leif Bäck där han påpekar felaktigheter i dessa data. Har infört Leifs önskemål och påpekande i denna förteckning.

 

- Har under 2018 fått uppgifter från Ingegerd Sahlen i Nättraby angående Gertrud Månsdotters vidare levnad.

 

Gör själv en del antaganden som att Ry är det som idag kallas Ryd på Sturkö och att Hålan också är det som kallas Hålan på Sturkö i nutid.

 

Jan-Anders Månsson, Sanda Sturkö.

 


Bengt-Ivar Svenssons ingress, tidigare redaktör för Sturköbladet-

 

Som jag berättade i inledningen till förra numret av Sturköbladet, har Ingvar Nordberg, Lund, utfört ett fantastiskt arbete åt oss. Ingvar kontaktade mig för några år sedan och bad mig om arbetsuppgifter -han bor nära Landsarkivet i Lund. Det är inte ofta någon erbjuder sig att utföra arbete av ideella skäl. Därför måste jag erkänna, att jag först ställde mig skeptisk till hans erbjudande. Dessbättre testade jag honom. Flera uppdrag har Ingvar hittills slutfört och redovisat men det mest omfattande är utan tvivel det som här följer. Jag bad honom nämligen försöka uppteckna de personer, som har befolkat Flakskär. Väl medveten om omfattningen av denna uppgift, tänkte jag, att här skulle nog Ingvar ha att göra "en bra stund". En bra stund varade arbetet, men efter ett par år damp det ner ett kuvert späckat med uppteckningar ur de gamla kyrkböckerna. Ingvar hade verkligen fullgjort även detta arbete! Du, som inte är insatt i vilken arbetsinsats som krävs för ett sådant dokument, kan näppeligen göra dig en föreställning om hur många timmar som Ingvar har suttit och tittat på mikrofilmerna av våra kyrkofäders handskrifter. Genom hans obetalda arbete har vi nu kunnat skaffa oss en bild av hur Flakskär var befolkat under framförallt förra seklet. Visserligen är kyrkböckernas notiser kortfattade och summariska, men de ger oss ändå en god bild av verkligheten för 200 år sedan och framåt. Den följande uppteckningen är inte avsedd som läsning i vanlig mening. Nej, den utgör snarare grunden för den som i framtiden vill göra en uppsats eller avhandling om skärgårdsbefolkningens villkor under förra seklet. Medge ändå, att dessa data om födelse, dop, vigsel och död ger oss en bild av hur dramatiskt våra förfäder levde. Fattigdomen var deras arvedel och havet var deras osäkra födkrok. Ödmjukhet må fylla våra sinnen medan vi läser om våra föregångares farofyllda och ödesdigra strapatser, tolkade av Ingvar Nordberg, Lund.


Förord av Ingvar Nordberg -

"Här har jag nu försökt mig på att nedteckna allt om Flakskäraborna efter att ha umgåtts med dem personligen i c:a två år i både med- och motgång. Mest motgång, kan tyckas mig, men jag har ju mest fäst mig vid deras onda bråda död. Har ej varit med dem direkt vid födslar eller vigsel, då prästen har skrivit mest om dödsolyckorna. År 1812 börjar Husförhörslängderna för Sturkö socken, då det har varit lättare att följa upp det hela. Innan dess har jag använt mig av Skatte- och Mantalslängderna samt Vigde-, Födsel- och Dödböckerna och har därmed kunnat pussla ihop i familjeförhållandena, som jag nog tänker är riktiga, så när som på vissa familjer, exempelvis Ola Mattssons familj (VIII), där jag kanske har rört till det något. Men det är ett intet jämfört med vad som drabbat dem själva, t.ex. Karin Olasdotter (VIII:2), som varit gift 3 gånger, haft 3 söner - samtliga drunknar under sillfiske, endast en dotter klarar sig.Jag tror nog att det skall gå att få ihop det. Jag kallar familjerna I, II, III osv. Barn nr 1 i den första familjen blir då I : 1, barnbarn I : 1 : 1 .Följaktligen betyder " VII:2:3" att uppgiften rör den sjunde familjens andra barns tredje barn!

Hälsningar från Ingvar Nordberg"

År 1789 kommer de första bosättarna i vår tid till Flakeskär enligt skattelängden, 3 familjer + en ensam person, vilken tar dit sin familj året efter.

 

I.

Sven Pettersson, hustru, 2 barn. Familjen bor kvar till 1797-98, då de flyttar ifrån Flakeskär, men vart?

 

II.

Ola Bengtsson från Svanhalla, * 1743 - ┼ 1821 10 19.

Hustru Cajsa Pettersdotter från Hästholmen, * 1757 01 23 - ┼.

Sonen Anders, * 1781 - ┼.

Dottern Lottha * 1792 09 23 - ┼.

Anders bor kvar hemma och övertar fiskerirörelsen efter föräldrarna ungefär vid sekelskiftet. Man ser i skattelängden att Ola Bengtsson och hans hustru vid denna tid äro båda sjuka och i dåligt skick.

 

II:1.

Anders Olasson (alltså son till II, Ola Bengtsson), * 1781 - ┼ 1808 11 15.

Hustru Kirsten Andersdotter, från Bredavik * 1785 09 29 - ┼.

Den 6/? 1806 wigdes drängen och saltsjöfiskaren Anders Olasson på Flakskär vid pigan och bondedottern Kirsten Andersdotter i Bredavik.

Sonen Petter döptes 1806 11 22. Faddrar: Sven Pärsson och Sven Carlsson, båda Flakskär. 15/11 1808 dör fiskaren Anders Olasson "af Rötfeber 27 år gammal." (Bouppteckning finns).

1809 12 15 gifter Fiskar Enkan Kirsten Andersdotter om sig med Saltsjöfiskaren Nils Trulsson (* 1790 06 10) från Stenshamn (bror till Carl Trulsson, som gift sig med Nils Carlssons dotter, Gertrud, från familj V).

Barn:

Anders, * 1810 10 08 - ┼ 1824 05 07. (Dog "af Mask 13 år 7 månader gammal.")  

Bothel, * 1816 01 03 - ┼

Ola, * 1818 07 24 - ┼

Gertrud, * 1821 03 16 - ┼

Familjen flyttar till Bredavik på Sturkö 1819.

 

II:2.

Lotta Olasdotter, * 1792 09 23 - ┼  gifte sig 1809 11 12  med Fiskaren Nils Jonsson (* 1787 05 15) från Inlängan.

Barn:

Lotta, * 1814.

Anders, * 1822.

Familjen II:2 flyttar från Flakskär någon gång i slutet av 1820-talet.

 

III.

Sven Carlsson från Stenshamn, * 1765 09 16 - ┼ 1825 02 22.

(1:a) hustru Inger Jonsdotter från Ry(?), * 1758 - ┼ 1792 03 31.

Barn:

Carl, * 1788 - ┼ 1798 09 23. (Drunknad!)

Jonas, (1:a födelse och dop på Flakskär), * 1789 11 05 - ┼ 1798 09 23. (Drunknad!)

Bothel, * 1792 02 17 - ┼ 1792 04 04 (nöddop, närvarande Bothel (IV), Sven Pettersson, Ola Bengtsson, Anders Carlsson.)

(1:a dödsfallet på Flakskär): 1792 04 04 Begrofs Fiskaren Sven Carlssons Hustru Inger Jonsdotter ifrån Flakskär, 34 år gammal. Död efter svår barnbörd. (Modern och det 6 veckor gamla barnet läggs troligen i samma kista.) Grymt öde som denna familj drabbats av, endast Sven kvar efter 9 år!

(2:a) hustru Inger Nilsdotter från Inlängan, * 1755 - ┼ 1828 07 03. Sven och Inger fick inga barn. Sven dog af Häftig Feber 1825 02 22, 59 år 5 månader 6 dagar gammal. (Bouppteckning finns.)


IV.

Ola Samuelsson, född i Ry, * 1762 - ┼ 1808 06 09.

Hustru Botel Månsdotter, född i Ry.

Barn:

Ola, * 1790 09 30 - ┼    (2:a födseln på Flakskär.)

Nils, * 1792 02 12 - ┼

1808 06 09 dog Saltsjöfiskaren Ola Samuelsson i Ry, 46 år gammal af Wattusot. (De hade flyttat från Flakskär 1798- 99, först till Maltqvarn, sedan till Ry.) Bouppteckning finns.

 

V.

Fiskaren Nils Carlsson från Stenshamn, * 1767 09 11 - ┼ 

Hustru Botel Andersdotter från Ry, * 1765 - ┼ 1814 11 09. (1:a giftermålet på Flakskär: "Den 5/12 1790 Corpulerades Drängen Nils Carlsson ifrån Flakskär med Pigan Bothel Andersdotter ifrån Ry".)

Barn:

Gertrud, * 1791 12 08 -

Carl, * 1805 11 10 - ┼ 1806 03 27 (dör af okänd sjukdom.)

Bothel, * 1808 08 28 - ┼

Hustrun Bothel dör 1814 11 09. Närvarande vid bouppteckningen (finns) voro: Dottern Gertrud (gift med Carl Trulsson), dottern Bothels bevakare Anders Andersson, Kullen, Olof Andersson, Sanda (morbröder till den döda.)

Efter hustruns död ser det besvärligt ut för familjen Nils Carlsson enligt husförhörslängderna. En förklaring kan vara ett påpekande i mantals- och skattelängderna för 1806-07: "Mannen går på kryckor och med träben."

1813-1818 bor någon inhyses, en kvinna vid namn Elin, 62 år, född på Långören * 1752 03 17, "är till lefernet sjukelig." Kom till Flakskär 1814, efter 1818 till Sturkö.

Flickan Hellena, född i Augerums by 1801. Sjukelig. Till Flakskär 1814 kom Pigan Bothild Larsdotter,  Björkenäs * 1797 10 05. Till lefernet sjukelig. 18 år då hon kom till Nils Carlsson och Flakskär.

 

V:1.

Gertrud Nilsson, född å Flakskär * 1791 12 08 -  Vigdes den 18/11 1810 med

Saltsjöfiskaren och Enklingen Carl Trulsson från Stenshamn, * 1791 06 25 -

Inga barn.

Boende hos sig hade de 1814 drängen Sven, 21 år, (flyttar till Lösen 1817) och Enkan Karin, 66 år.

Familjen flyttar till Sanda1 på Sturkö år 1829.

 

VI.

Fiskaren Anders Carlsson (bror till Sven och Nils C.) från Stenshamn, * 1772 10 27 - ┼ 1847 03 21 (af dödsjukan Ålderdom, 75 år 4 månader gammal.)

Hustru Fiskar Enkan Gertrud Nilsdotter från Sandhamn, * 1777 10 05 - ┼ 1845 06 03. (Dog av lungsot, döv på äldre dar.)

Barn:

Carl, * 1807 02 12 - ┼ 1839 01 18 (se vid VI:1).

Ingri, * 1813 04 29 - ┼ 1816 (3 år gammal drunknar Ingri vid vrakekekåsen!)

Bothel, * 15/7 1810 - ┼ 1893 mm 21 (se vid VI:2).

Anna, * 1815 08 15 - ┼ 1870 12 29 (se vid VI:3).

Ingri, * 1818 10 07 - ┼ 1844 03 07 (se vid VI:4).

Cecilia, * 1824 12 15 - ┼ 1875 11 23 (Ej arbetsför, Helt bräcklig, Nådehjon. Flyttar till systern Annas familj.)


 

 

 

 

Sjöbodar och garnabrea vid kåsarna på Flakskär.

Fotostatkopia från orginal i Blekinge Läns Museum

 

 

 

 

 

 

 

 


VI:1.

Carl Andersson, * 1807 02 12 - ┼ 1839 01 18 gifte sig med

Anna Olasdotter från Stenshamn, * 1811 10 14 - ┼ (Kom till Flakskär 1826, se VIII).

Barn:

Nils, * 1832 11 22 - ┼ 1859 03 24.

Magnus, * 1836 08 15 - ┼ 1929 10 02 (senare i livet antecknad som krympling, skattefri, halt och går på kryckor). (Se IX.) 

Den 18/1 1839 drunknar Carl Andersson vid Sturkö tillsammans med Måns Månsson (Annas syster Kirstins man) och Petter Olasson (Annas och Kirstins bror, se fam. VIII). (Bouppteckning finns).

Den 24/3 1859 drunknar sonen Nils under sillfiske med vrakeka (då heter hans styvfar Arvid Svensson, se nedan) tillsammans med Sven Nilsson (make till Karin, som är syster till Anna, Kirstin och Petter).

Anna Olasdotter gifter om sig med fiskaren Arvid Svensson, från Uttorp * 1821 11 26 (se VIII:2).

Barn:

Sven Arvidsson, * 1842 08 09 - (se VIII:2:1) gifter sig 1864 med Cecilia Åkesdotter, * 1845 09 01 i Torhamn).

 

VI:2.

Bothel Andersdotter, * 1810 07 15 - ┼ 1893 mm 21, gift med

fiskaren Jonas Pettersson från Ramdala, * 1810 02 04 - ┼ 1876 03 29. Familjen flyttar till Hästholmen 1839.

Barn:

Anna, * 1839 01 24 - ┼ 1875 12 10, föddes på Hästholmen, dör i koppor, se VI:2:1).

Peter Magnus, * 1842 - ┼ 1843 05 11 (dör 1 år 10 månader gammal).

Änkan Bothel nämns i början av 1880-talet som utfattig. "Den 21/? 1893 dör Enkan och Fattighjonet Bothel i en ålder af 82 år 11 månader 12 dagar gammal."

 

VI:2:1.

Anna Jonasdotter, * 1839 01 24 på  Hästholmen - ┼ 1875 12 10 (dör i koppor) gifter sig med

saltsjöfiskaren Sven Olsson, * 1834 07 13 i Förkärla.

Barn:

Ingrid, * 1859 05 26 - ┼ (Född på Flakskär, där föräldrarna tydligen har bott en kort tid och sedan flyttat till Hästholmen igen, för 1879 kommer Ingrid åter till Flakskär som piga hos Karin Olasdotter, se fam. X:4:4).

Lars Magnus, * 1861 03 27 - ┼

Mathilda, * 1869 06 27 - ┼   Karlskrona 1884.

Anna, * 1871 09 11 - ┼       Karlskrona 1884.

Familjen åter till Hästholmen 1870. Anna Jonasdotter dör i koppor 10/12 1875.

Den 12/3 1882 ansöker Sven Olsson om frejdeintyg för flyttning till Norra Amerika, men någon resa blir ej av.

Den 4/8 1884 flyttar Sven med sina yngsta döttrar, Mathilda och Anna, till Karlskrona. Deras vidare öden är okända, liksom för så många andra, som lämnade Flakskär.

 

VI:2:2:1.

Ingrid, * 1859 05 26 - ┼ (se VI:2:1). gifter sig 1884 10 24 med

Andreas Svensson (se VII:2) från Sturkö. De övertar förmodligen Ingrids fars, Sven Olsson, fiskerirörelse och bostad när Sven flyttar till Karlskrona 1884.

Barn:

Alexander, * 1888 02 10 - ┼

 

VI:3.

Anna Andersson, * 1815 08 15 - ┼ 1871 08 29 (dör i förstoppning) gifter sig med

Måns Olofsson från Hästholmen * 1812 02 08 - ┼ 1870 10 01.

Barn:

Ola, * 1840 09 16 - ┼

Cecilia, * 1836 04 04 - ┼

Tvillingarna Nils och Måns som dör 30/7 resp. 14/8 1838, 13 respektive 14 veckor gamla.

Ingri, * 1843 06 30 - ┼  (till Torhamn 1875).

Andreas, * 1847 04 05 - ┼  (till Torhamn 1870).

Nils, * 1845 05 30 - ┼ 1845 11 01.

Gertrud, * 1850 07 15 - ┼ (till Torhamn 1875).

 

VI:3:1.

Ola Månsson, * 1840 09 16 - ┼ 1917 03 16 gifte sig 1861 med

Anna Petersdotter, född på Flakskär * 1839 09 03 - ┼ 1925 06 27, dotter till Karin Olasdotter (från Ola Mattsson se VIII:2), fadern Petter Svensson, som dör 1841.

Barn:

Augusta, * 1866 05 25 - ┼  (Verkar ha stannat kvar hemma)

Carolina, * 1868 06 20 - ┼   (till Torhamn 6/11 1886, sedan till Norra Amerika 26/2 1889).

Peter Magnus, * 1871 01 06 - ┼   (konfirmeras 13/6 1886, flyttar till Norra Amerika 12/2 1890).

Anton Olof, * 1873 08 25 - ┼  (konfirmeras 23/6 1889, flyttar till Norra Amerika 9/3 1891).

Viktor Emanuel, * 1876 01 27 - ┼  (konfirmeras 29/5 1891, flyttar till Norra Amerika 3/2 1892).

August, * 1878 08 01 - ┼  (konfirmeras 4/6 1892) flyttade till Ekenäs på Senoren, Ramdala.

Gustav Magnus, * 1881 10 04 - ┼ flyttade till Hästholmen.

(Vet ej varför konfirmationsdatum börjar nämnas här i slutet av 1800- talet).

 

VI:3:2.

Cecilia Månsdotter, * 1836 04 04 - ┼ 1909 04 15 gifter sig med

Jonas Jakobsson, * 1823 02 27 i Torhamn - ┼ 1907 12 05.

Barn:

Johanna, * 1854 11 15 - ┼ 1855 01 20.

Johan, * 1856 09 09 - ┼ 1857 01 19.

Thilda, * 1858 07 12 - ┼  (se VI:3:2:1) ("Tilla på Flakskär!")

August, * 1861 07 03 - ┼ 1862 02 06 (dog "af Mässling 7 mån. 2 dagar gammal.").

Gertrud, * 1865 09 20 - ┼ 1941 brann Gertrud inne när huset brann ner. (födde en "oäkta dotter", Sigrid Gertfrida, som dock dog (* 1893 07 16 - ┼ 1893 11 05). Gertrud bor kvar hemma, åtminstone till sekelskiftet). Gifte sig senare med Jonas Håkansson, * 1868 09 25 i Stenshamn - ┼ 1939, Jonas dog av slaganfall i strandkanten när han rensade nät.

Omkring 1850 finns drängen Peter Jakobsson, * 1825 05 20 i Torhamn , boende hos familjen. Jonas bror gifter sig 1860 med Anna Olasdotter från fam. Ola Nilsson Holm, VII).

 

VI:3:2:1.

Thilda Jonasdotter ("Tilla på Flakskär"), * 1858 07 12 - gifter sig 1882 12 11 med inhyses fiskaren Sven Andersson, * 1858 01 16 från Hasslö. Sven var den som bodde kvar längst på Flakskär, tillbringade sin sista tid som änkeman på äldreboende i Korpaskär.

Barn:

Anna Sofia, * 1882 04 19 - ┼     (flyttar till Norra Amerika 22/4 1899).

Jenny Maria, * 1883 12 03 - ┼ 1883 12 13. (Blev 10 dagar gammal!).

Hjalmar Gottfrid, * 1885 09 16 - ┼ 1889 10 05. (Blev 4 år 19 dagar, dog i difteri).

Gustav Albin, * 1899 02 01 - ┼ 1899 04 06. (Blev 2 månader och 5 dagar gammal!).

Maken Sven Andersson for till Amerika 3 gånger: 10/5 1887, 13/2 1890 och 12/3 1894. (Om detta par har berättats vid flera tillfällen i Sturköbladet.)

 

VI:4.

Ingri Andersdotter, * 1818 10 07 - ┼ 1844 03 07, gifter sig 1842 06 05 med fiskaren

Sven Pettersson från Uttorp på Sturkö * 1816 03 05 - ┼

Barn:

Sven, * 1842 10 02 -  ┼

Anna, * 1843 12 11 - ┼

"Den 7/3 1844 drunknade och den 17de Begrofs Fiskaren Sven Peterssons Hustru Ingri Andersdotter på Flakskär. Hon hade varit på auktion i Bredavik och gick ensam hem på aftonen i snöyra, träffade istället för sitt hem Kamrarna, där hon gick ner på den svaga isen. 25 år 5 månader gammal."

Maken Sven Pettersson flyttar förmodligen tillbaka till Uttorp med dottern Anna.

 

VII.

Fiskaren Ola Nilsson Holm från Hästholmen, * 1779 08 04 - ┼ 1847 03 31, gifte sig på Flakskär 1821 11 09 med

dekan Kärstin Svensdotter, * 1798 01 28 - ┼

Barn:

Gertrud, * 1821 04 01 - ┼  (flyttar 1840 till Torhamn och gifter sig med en Jonas Pettersson).

Johannes, * 1825 07 04 - ┼ 1833 03 01.

Anna, * 1823 03 06 - ┼      (se VII:1).

Nils, * 1826 09 05 - ┼    (se VII:2).

Christina, * 1831 05 24 - ┼ 1845 07 09 (drunknar vid Löfs grund under segling i hårt By-väder, 14 år 10 dagar.)

Kerstin, * 1836 03 15 - ┼   (flyttar till Nättraby 1856).

I Torhamns husförhör 1814-1824 står att Ola Holm kom tillbaka till Hästholmen 1816 efter att ha varit i England i 12 år.

"Den 31/3 1847 dog Fiskaren Ola Holm och 5/4 Begrofs han. Dog af Dödssjukdom och Bröstsvaghet, 67 år.")

 

VII:1.

Anna Olasdotter, * 1823 03 06 - ┼ 1891 08 31. "24 Juli (1856) föddes och 30de döptes Pigan Anna Holms på Flakeskär oäkta son kallad Ola. Närvarande Inhyses Nils Olsson på Flakeskär (Annas bror) och dess Hustru Maria Andersson (se VII:2). Fadern okänd."

"3/11 1860 Vigdes Inhyses Peter Jakobsson * 1825 05 20 i Torhamn, på Flakeskär och Pigan Anna Olasdotter med sin oäkta son Ola därstädes." (Peter Jakobsson är bror till Jonas J. gift med Cecilia Månsdotter VI:3:2).

Barn:

Cecilia, * 1861 06 29 - ┼ 1861 11 11 (död af utslag?).

Cecilia, * 1862 12 23 - ┼

"13/5 1874 drunknade sjömannen Ola Petersson, Peter Jakobssons styvson, 17 år 8 månader 19 dagar."

"31 augusti 1891 aflider Olas dotter Anna Jakobsson, Peter Backstubos Hustru på Flakeskär, 68 år och Fattighjon."

 

VII:2.

Nils Olasson, * 1826 09 05 - ┼  har varit bortflyttad från Flakskär en tid under 1850-talet. Han dyker upp i husförhörslängden som "Backstubo" på Flakskär omkring 1860 och har under sin bortovaro gift sig med

Karin Maria Andersdotter, * 1818 09 25 i Torhamn ┼ .

Barn:

Carolina, * 1852 05 12 - ┼        (flyttar till Torhamn 24/7 1869).

Cecilia, Maria, * 1854 03 11 - ┼  (flyttar som piga till Arvid Svensson (se VIII:2) 6/11 1880, därefter till Sturkö 11/11 1881).

Sven, * 1856 11 07 - ┼ 1856 11 26.

Andreas (Svensson), * 1857 12 03 - ┼

Kjerstin, * 1860 12 06 - ┼ 1862 02 12.  (Dör "af Mässling." Mässlingen härjade svårt vintern 1862).

Thilda, * 1863 05 20 - ┼   (flyttar till Torhamn 1883 11 12). (Kallad Thilda Tång).

 

VIII.

Ola Mattisson, * 1781 09 28 - ┼ 1862 11 10, från Stenshamn. "2/6 1805 vigdes drängen Ola Mattisson på Flakskär vid

pigan Elin Nilsdotter * 1781 12 07 - ┼ 1846 01 25) därstädes.

Barn, 4 st. födda i Stenshamn:

Anna, * 1811 10 14 - ┼  (se VIII:1)

Karin, * 1814 01 16 - ┼  (se VIII:2)

Petter, * 1816 08 07 - ┼ 1839 01 18.  (se VIII:3)

Kristin, * 1817 12 05 - ┼ 1845 04 04. (se VIII:4)

25/1 1846 dör hustrun Elin Nilsdotter i lungsot, 64 år.

 

VIII:1.

Anna Olasdotter, * 1811 10 14 i Stenshamn - ┼ 1902 07 30. Gifter sig 1831 med

Carl Andersson (se VI:1) * 1807 02 12 - ┼ 1839 01 18 drunknar vid Sturkö tillsammans med Måns Månsson (Kristins man) och Petter Mattisson (bror till Kristin och Anna).

Barn:

Nils, * 1832 01 22 - ┼ 1859 03 24 drunknar under sillfiske med vrakekan tillsammans med Sven Nilsson (Annas syster Karins 2:a man, se VIII:2).

Magnus, * 1836 08 15 - ┼ 1929 10 02 nämns Magnus som krympling, skattefri, halt, går på kryckor under IX.

1841 12 03 gifter Anna om sig med fiskaren Arvid Svensson, * 1821 11 26 i Uttorp - ┼ 1881 01 23, dör  i lungsot. Anna Olasdotter återkommer till Flakskär från Uttorp under 1889 och flyttar då in hos sin son Magnus och hans hustru Karolina, Anna Olasdotter dör på Flakskär.

Barn:

Sven, * 1842 08 09 - ┼  (se VIII:1:1. Egentligen borde Nils stå som VIII:1, men eftersom han inte hann gifta sig fick Sven bli VIII:1:1).

 

 

VIII:1:1. 

Sven Arvidsson, * 1842 08 09 - ┼  gifter sig 1864 med

Cecilia Åkesdotter, * 1840 09 01 i Torhamn - ┼ .

Barn:

Amanda Christina, * 1865 12 23 - ┼ 1872 11 23 (dör i scharlakansfeber 6 år gammal.).

August, * 10/8 1871 - ┼     (till Norra Amerika 1/3 1890).

Arvid, * 1874 02 06 - ┼      (till Bornholm/Danmark 3/5 1892).

Viktor *1878 07 16 - ┼

Amanda Christina, * 1876 11 06 - ┼ 1877 04 10  (det gick illa för denna Amanda Christina också, dog i mässling).

Inhyses Svens mor Anna Olasdotter. Familjen flyttar från Flakskär till Uttorp1 på Sturkö den 24/4 1889, mor Anna också.

 

VIII:2.

Karin Olasdotter, * 1814 01 05 i Stenshamn - ┼ . Gifter sig (1:a gången) 1838 med

fiskaren Peter Svensson från Ry, * 1817 - ┼ 1841 05 29. Peter Svensson avled i Dödssjukdom och Kolik.

Barn:

Anna, * 1839 09 03 - ┼  (se VI:3:1)

Fiskar Enkan Karin Olasdotter gifter om sig 16/? 1842 med

Sven Nilsson, från Sanda på Sturkö * 1818 02 16 - ┼ 28/8 1859 08 28

Barn:

Peter Magnus, * 1844 11 10 - ┼ 1884 02 02     (se VIII:2:2.)

Nils, * 1846 10 22 - ┼ 1884 02 02 (se VIII:2:3.).

28/8 1859 drunknar Sven Nilsson under sillfiske med vrakekan (se VI:1 och VIII:2.)

Fiskar Enkan Karin Olasdotter (46 år) gifter sig (för 3:e gången) 1861 med

bondsonen Holger Pettersson (31 år) från Torhamn, * 1829 06 01 - ┼ 1884 02 02.

2/2 1884 drunknar Holger Pettersson tillsammans med sina styvsöner Peter Magnus Svensson (39 år) och Nils Svensson (37 år). Stackars Karin! Hon gifte sig tre gånger och alla dog ifrån henne, dessutom hennes tre söner. Hennes dotter, Anna, såg sina barn åka till Amerika och blev ensam hon också.

 

VIII:2:2.

Peter Magnus Svensson, * 1844 11 10 - ┼ 1884 02 02 , gifter sig 1874 03 01 med

Karin Nilsdotter från Torhamn, * 1839 12 31 - ┼

Barn:

Anna Matilda, * 1881 09 12 -  (flyttar till Torhamn 31/10 1898).

2/2 1884 drunknar Peter Magnus och brodern Nils tillsammans med styvfadern Holger Pettersson (se VIII:2.)

 

VIII:2:3.

Nils Svensson, * 1846 10 22 - ┼ 1884 02 02, gifter sig med

Elin Månsdotter från Torhamn, * 1851 08 25 - ┼ 1882 11 05.

Barn:

Sven Olof, * 1871 06 04 - ┼ 1871 09 28 (dör av utslag).

Sven Magnus, * 1872 09 20 - ┼  stenhuggare, flyttar 28/10 1892 till Tjurkö, sen till Hällaryd 20/1 1896.

Måns Olof, * 1875 03 07 - ┼  antecknad hos Magnus Carlsson (se IX). Flyttar 1892 till farmor, änkan Karin Olasdotter som inhyses stenhuggare. Utvandrar till Amerika 1902.

Otto Oskar, * 1877 12 27 - ┼    flyttar 5/3 1884 efter faderns död till Torhamn.

Viktor Emil, * 1880 09 29 - ┼ 1882 10 23, dör av bröstsjukdom.

5/11 1882 dör Elin Månsdotter i hjärninflammation, blind sedan mars.

2/2 1884 drunknar Nils och brodern Peter Magnus Svensson tillsammans med styvfadern Holger Pettersson.

 


 

 

 

 

Sven Andersson (Thildas make)

utanför sin sjöbod.

Fotostatkopia från original i BLM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIII:3.

Petter Olasson född i Stenshamn, * 1816 08 07 - ┼ 1839 01 18. Drunknar vid Sturkö. (se VI:1, VIII:1 och VIII:4).

 

VIII:4.

Kristin Olasdotter, * 1817 12 05 - ┼ 1845 04 04, gifter sig 1838 11 11 med

fiskaren Måns Månsson från Tockatorp på Sturkö, * 1817 - ┼ 1839 01 18 (drunknar, se VIII:3).

Barn:

Gertrud, * 1839 01 21 (3 dagar efter faderns död!) - ┼ 

Kristin med dottern Gertrud flyttar hem till föräldrarna Ola M. och Elin N. efter makens död. 1842 11 17 gifter Kristin om sig med

fiskaren Ola Olsson från Torhamn * 1821 09 16 - ┼

1843 04 01 Kristin och Ola får ett dödfött gossebarn.

1845 10 01  Kristin och Ola får ett dödfött gossebarn och

1845 11 04 dör Kristin Olasdotter på Flakskär i barnsbörd.

1847 flyttar Ola till Torhamn. Kristins dotter, Gertrud, bor kvar hos morfar Ola Mattisson åtminstone till 1856.

1856 flyttar Gertrud till Arvid Svensson Född 1821 26/11 på Flakskär och hans hustru Anna Olsdotter Född 1811 14/10 på Flakskär.

Nedanstående uppgifter lämnade av Ingegerd Sahlen i Nättraby -

1859 flyttar Gertrud till Uttorp på Sturkö, gifter sig 1860 20/7 med Hans Pettersson Född 1836 8/11 Uttorp. Flyttar till Aspö 1862 13/2 på Ryd  Aspö som då tillhör Nättrabys församling, Aspö hade ingen församling och kyrka förrän 1888.

Deras barn :
Namn Född Död Församling
Måns Olof 1860 26/7 1923 Sturkö
Sven Peter 1862 30/10 1886 Aspö/Nättraby
Carolina Cecilia 1864 30/10 1901  Aspö/Nättraby
Amanda Charlotta 1867 25/3 1943 Aspö/Nättraby
Kersti * 1869 27/9 1955 Aspö/Nättraby
Hilda Matilda 1871 18/12 1953 Aspö/Nättraby
Emil Olof Hugo 1874 24/8 1958 Aspö/Nättraby
Anna Augusta 1877 23/6 1970 Aspö/Nättraby
Carl Oskar    1879 28/1 1938 Aspö/Nättraby
Emmeli   1882 20/1 1882 Aspö/Nättraby
Nils August 1882 20/1 1882 Aspö/Nättraby
Bernhard Teodor 1883 8/3 ? Flyttar till Nordamerika 1909 med hustru och dotter.

*Kersti fick sonen Sven Folke f.1897 6/6 Aspö d.1961 (min farfar), Sven Folke var trolovad med Annie Elida Jakobsen f.1900 från Jämshög d.1930 (min farmor). De fick sonen Karl Erik Hansson f.1921 2/2 Aspö d.1990 (min pappa)

Karl Eriks barn:
Namn Född Död Församling
Stanley Hansson 1946 17/6 2009 Hasslö
Ingegerd Hansson Sahlén 1949 5/11   Hasslö
Karl-Erik Hansson 1955 5/8   Hasslö

 

IX.

Fiskaren Magnus Carlsson (kallades Magnus Arva eftersom han var Arvid Svenssons styvson), född på Sturkö * 1836 08 15 - ┼ 1929 10 02, var skriven på Flakskär till sin död. Gifte sig 1879 11 12 med

Carolina Åkesdotter (kallades Lina), född i Stenshamn * 1857 10 12 - ┼ 1907 06 10. Enligt besked av släkting dog Lina i sviter efter lunginflammation.

Barn:

Hilda Karolina, född Flakskär * 1883 05 03 - ┼ , gifter sig med Karl-Johan (hus 8).

Amanda (kallas Manda) Kristina, * 1890 08 28 - ┼ , gifter sig med Axel Pettersson (hus 3).

Nanny Mathilda, * 1901 08 19, flyttar från Flakskär 1916 11 10, gifter sig 1922 och får tre barn innan hon lämnar familjen 1929 och utvandrar till Amerika.

Inhyses arbetaren, brodern Måns Åkesson från Torhamn, * 1864 07 18 - ┼ 1890 07 09 dör i lungsot). Kom till Flakskär 1884 06 09.

 

Enligt skatte- och mantalslängderna 1797-98 kommer till Flakskär:

 

Sven Pärsson med hustru och dottern Lotta.

1805 finns där också gossen Nils, 12 år, och dottern Maria, 1 år.

Vidare: Hustrun Karin, 38 år, har legat i 10 år till sängs "af värk."

 

1803 "Wigdes Kronolotsdrängen Ola Pettersson ifrån Långören med

pigan Lotta Svensdotter ifrån Flakskär."

 

1808 har fam. Sven Pärsson flyttat från Flakskär enl. skatte- och mantalslängden.

 

1829:  Fiskaren Ola Pettersson, född Karlskrona * 1804  

Hustru Sissa Olofsdotter, * 1794, från Ry.

Dotter: Ingri Maria, * 1831 12 17 -

De kom från Långören 1829, flyttar från Flakskär någon gång under 1830-talet.

 

I början av 1840-talet kommer familjen.

 

Sven Halmström från Hålan, * 1800 10 21 -

hustrun Elin Petersdotter, * i Ry 1790 10 19 - ┼ 1842 10 16 (dör bräcklig och utfattig).

Barn: Maria, född i Hålan * 1822 10 20, också hon bräcklig. Försvinner, men dyker upp i husförhörslängden igen under 1870-talet som utfattig.

 

Fiskaren Nils Månsson, född på Sturkö * 1853 05 25, gifter sig 6/12 1884 med

Kristina Mårtensdotter, född i Torhamn * 1853 07 12.

Barn: Anna Cecilia, född på Sturkö * 1886 04 25.

Hilda, * 1889 09 26.

 

Här följer personer som dykt upp medan jag (Ingvar Nordberg) letat efter andra personer:

 

6/11 1791 Corpulerades Kronolotsen Måns Olsson från Flakeskär med Pigan Kristin Olasdotter ifrån Bredavik. (2:a vigseln på Flakskär).

6/1 1809 begrovs änkan Sissa Loning på Flakskär, 76 år.

6/1 1809 begrovs saltsjöfiskaren och förre dykaren(?) Peter Larsson av tärande sjukdom, 77år.

1/8 1814 dör fiskaränkan Sissa Nilsdotter Calla, 78 år, i wattusot. Sissa var mor till Anders, Sven och Nils Karlsson och var född i Hammar 1734-05-22. Avflyttade med sönerna när honblev änka.

25/10 1814 dör avskedade fiskaren Truls Nilsson i wattusot, 76 år. Truls var bror till Sissa här ovan.

29/4 1821 begrovs änkan Bothel Persdotter Lock på Flakskär. Dog av ålderskramp, 78 år. Döpt 1750-12-09 i Torhamn, var båtsmansänka efter Nils Lock. Hade en dotter, Gertrud som var gift med Anders Karlsson från familj VI.

16/3 1828 begrovs fiskaränkan Karin Andersdotter Flakskär. Dog emellan den 6 o. 7 av ålderskrämpor, 81 år.

8/7 1828 begrovs fiskaränkan Ingri Nilsdotter på Flakskär. Dog den 3dje av wattusot, 73 år. Var hustru nummer två till Sven Karlsson (familj III), född 1755 på Inlängan.


 

 

 

 

Jonas Håkansson (Gertruds make) på  Flakskär.

Fotostatkopia från orginal i Blekinge Läns Museum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

Jan-Anders Månsson © 2018  • Email: janandersmansson@gmail.com